Benno de Jongh

Loopbaan

Benno de Jongh (1970) is managing partner bij Digital. Hij heeft ervaring op het terrein van digitaal (zaakgericht) werken, het nieuwe werken, informatiemanagement en ICT. Hij vervult de rollen programmamanager, projectmanager en adviseur. Zijn interesse gaat uit naar complexe en/of innovatieve projecten want daar kan hij zijn denkvermogen, creativiteit en betrokkenheid in kwijt. Hoe ingewikkelder, hoe leuker!

Voorbeelden van projecten

  • Opstellen domeinarchitectuur digitaal werken, programmaplan digitaal zaakgericht werken (80.000+ gemeente)
  • Projectmanager Migratie ECM platform inclusief proeftuin Sharepoint 2013 (ministerie)
  • Opzetten programma diverse projecten: ERP, Digitaal werken, Business Intelligence, upgrade Werkplekken, invoering VOIP (sociale werkvoorziening, top 5 in Nederland)
  • Business projectmanager Digitale Werkplek (universitair ziekenhuis)
  • Projectmanager Digitalisering Documenthuishouding (100.000+gemeente)
  • Projectleiding/advies raadsinformatiesysteem gekoppeld aan een zaaksysteem (80.000+ gemeente)
  • Workshops Het Nieuwe Werken, Documentaire Informatievoorziening, Informatiemanagement, SharePoint (diverse overheidsorganisaties)

Achtergrond

Benno studeerde bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft daarna enkele jaren in de overheid gewerkt en vervolgens diverse jaren in de “harde“ICT. Daarna heeft hij bij diverse adviesbureaus gewerkt die waren gespecialiseerd in digitaal werken, procesmanagement en ICT. Hij draagt onderwijs een warm hart toe en adviseert diverse onderwijsinstellingen op het terrein van “ICT in het Onderwijs” (inclusief de praktische inzet van zowel Microsoft als Google Apps for Education, Chromebooks).

Motto

Learn to understand your own intelligence.

benno de jongh

Onze partners

Laat een bericht achter.