Digitale markt overschaduwt Hollandse waarden

Universiteiten en hogescholen willen mee in de vaart der volkeren. Daarom besteden ze veel aandacht aan de toepassing van kunstmatige intelligentie (ai). Dat levert wel een groot gevaar op – in deze kapitalistische wereld – namelijk dat ze overspoeld raken door commerciële leerplatformen en daardoor de greep op digitalisering verliezen. Dat zegt een onderzoeker van het Rathenau Instituut: “Als de markt de overhand krijgt, dan komen de publieke waarden, waarop het onderwijs is gestoeld, onder druk te staan. Denk daarbij aan privacy, veiligheid en controle over de technologie. Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om de controle over dataverzameling en dataverwerking in eigen handen te houden.”

Kunnen we er iets tegen doen?
De onderzoeker: “Om tot verantwoorde inzet van nieuwe digitale technologie te komen, moeten toepassingen worden ingebed in de goede praktijken die Nederland kent op het gebied van kwaliteit van onderwijs, didactiek en pedagogiek. Digitalisering in het onderwijs daagt de positie van docenten, studenten en instellingen uit. Dit maakt het nodig om waarden als privacy, veiligheid, rechtvaardigheid en autonomie deels opnieuw te definiëren. Omdat het onderwijs ons allemaal aangaat moeten we een collectieve inspanning leveren om digitalisering echt van toegevoegde waarde voor het onderwijs te laten zijn.”