Digitaliseren voor de duurzaamheid

“We staan voor enorme opgaven in verduurzaming. Zonder digitalisering gaan we die doelen niet halen.” Dat zegt Jan Markink, gedeputeerde voor de provincie Gelderland en een van de auteurs van een rapport Smart Cities and Regions dat onder de vlag van de Raad van Europa is verschenen.

Omdat het zonder digitalisering niet lukt, moeten ambtenaren provincies en gemeenten beter geschoold worden in digitale vaardigheden. Dan pas kunnen overheden zelf actiever aan het werk gaan met digitalisering en die gebruiken om mensenrechten, democratie en verduurzaming te bevorderen.

Markink begrijpt dat de digitaliseringsslag veel van ambtenaren vraagt. Het gaat niet om relatief simpele zaken als het gebruik van Outlook, nee, ambtenaren moeten zich bijvoorbeeld kennis eigen maken over algoritmes en het slim gebruiken van data.

Markink tegen Binnenlands Bestuur: “Niet iedereen hoeft specialist te worden, maar medewerkers van provincies en gemeenten moeten de gelegenheid krijgen zich te bekwamen. Het zou ook goed zijn als in de nieuwe collegeperiode die na de Statenverkiezingen van 2023 begint elke provincie een gedeputeerde krijgt die verantwoordelijk is voor digitalisering en cyberveiligheid. Dat geldt ook voor gemeenten.”

Verder steunt Markink alle initiatieven die er binnen de overheid al zijn om de privacy van mensen te waarborgen en transparantie en zorgvuldigheid te bieden. “Organisaties moeten altijd vastleggen wie toegang heeft tot persoonlijke data.”

Binnenlands bestuur oktober 2022