Een gelukkig leven: mensen en digitaal werken (2016)

Ideeën komen en gaan, het zijn boeken die zeer langzaam ontstaan. Het boek ‘Een gelukkig leven’ verscheen eind 2015 en gaat (zoals alle boeken die we eerder lieten verschijnen) over mensen en digitaal werken. De titel is ontleend aan een uitspraak van volksschrijver Theo Kars (1940-2015): “Betrouwbare informatie is een van de pijlers van een gelukkig leven.” Het bevat interview, artikelen, anekdotes en handreikingen.