Eindelijk: de Algemene Informatiewet

De Algemene Rekenkamer pleitte er in 2010 al voor: een Algemene Informatiewet die samenhang zou kunnen brengen in alle wet- en regelgeving rond informatie van de overheid. Die wet had, als ie er toen was gekomen, al lang aan herziening toe zijn geweest. Maar o geluk bij een ongeluk, de wet kwam er niet, we modderden juridisch nog een tijdje voort, ook al gebeurden in de praktijk allerlei mooie dingen…

Intussen 2023 lijkt het zover: de Algemene Rijkscommissaris Arre Zuurmond (in het jaar 2003 zagen we hem al eens live optreden bij de gemeente Noordoostpolder) heeft op zijn website de concept versie van de Informatiewet gepubliceerd. Een veelbelovend document, vooral vanwege het uitgangspunt dat allereerst gekeken moet worden naar de waarde van informatie voor de eindgebruiker!

Zuurmond in iBestuur: “Bruikbaarheid voor de professional is primaire waarde. De Belastingdienst heeft informatie nodig om de aangifte vast te stellen, de politie om een boete te kunnen uitdelen. Secundaire waarden zijn: archivering (voor de toekomst), voldoen aan de WOO-eisen (met betrekking tot transparantie), privacy en beveiliging. In het debat over wat je wel en niet bewaart, maken we op dit moment geen goede afweging tussen die waarden. Zeker omdat ze allemaal hun eigen aparte toezichthouders hebben, kan het gebeuren dat één waarde dominant wordt en de andere eronder lijden. Je moet zorgen voor een werkbare balans.”

De concept-tekst van de wet is hier te vinden: https://www.rcihh.nl/speerpunten/algemene-informatiewet

De wet vervangt overigens NIET de bestaande wetten.