Koppelen of kantelen? (2008)

Thema van het zesde seminar van Digital display in 2007 was: ‘c’ Naar aanleiding van het seminar is een boekje verschenen: Koppelen of Kantelen? Een boekje over dienstverlening aan de burger en de documentaire kant daarvan.

Koppelen of Kantelen? bestaat vooral uit interviews met mensen die in de praktijk werken aan (het verbeteren van) dienstverlening. Sommige van die mensen zijn gepassioneerd in hun streven naar excellente dienstverlening. Andere vinden het al heel wat als de burger geen last heeft van de overheid.

De interviews worden afgewisseld door reacties van Nils Borgesius op stellingen, illustraties en onderhoudende dialogen onder de titel ‘Brand en Groeneweg voeren een goed gesprek’.