Digital is een zeer ervaren en deskundige partner bij het inrichten en in gebruik nemen van de Microsoft 365 omgeving. Waarbij die omgeving zo wordt ingericht dat het mogelijk is om langere tijd verantwoord, ordelijk en compliant te werken zonder drempels voor eindgebruikers.

Wat kunnen wij voor u doen?

We houden daarbij alle aspecten met elkaar in evenwicht:

  • Het gegeven dat alle medewerkers dagelijks werken in een standaard digitale werkomgeving die eigentijds is en eigentijds blijft en waarin je geen technisch maatwerk toepast.
  • Een simpele manier van inrichten die gebaseerd is op enkele templates die passen bij de organisatie: zodat je als organisatie de eindgebruikers een helder en simpel verhaal kunt vertellen, de boel gemakkelijk kunt trainen én beheren en je ook je ‘hogere doelen’ bereikt, samen te vatten als ‘informatie op orde’.
  • Adoptie: alle aandacht die nodig is voor keyusers en eindgebruikers – met steeds als uitgangspunt: als organisatie bieden we alle hulp en middelen, als persoon verwachten we dat je bereid bent aan je digitale vaardigheden te werken.
  • Zorgen voor organisatiebrede werkafspraken over de manier waarop medewerkers samenwerken in de digitale werkomgeving… al is het alleen maar om te voorkomen  dat weer een digitale omgeving met honderdduizenden verweesde documenten ontstaat.
  • Inrichten van een kwaliteitscyclus die gericht is op alle collega’s beter en slimmer leren werken met de digitale werkomgeving.

Wat hebben wij bereikt?

Digital heeft in de loop van de jaren verschillende organisaties begeleid bij de inrichting en invoering van de Microsoft 365-omgeving: Eneco, ProRail, Rijkswaterstaat, Westfries Archief, Gemeente Den Haag, Provincie Utrecht, Provincie Friesland, Gemeente Almere…

Wat moet ik weten?

Digital heeft met name ervaring op het gebied van Teams, SharePoint en Dynamics.