Midoffice, hoe maakt u de verbinding? (2005)

Gemeenten die in zich in veel gevallen jarenlang richtten op de verwerking van administratieve gegevens in de primaire applicaties van burgeradministratie, sociale wetgeving of bouwtoezicht, kijken sinds kort naar nieuwe dingen als websites, callcenters of zelfs SMS. Plotseling worden ambtenaren afgerekend op hun klantgerichtheid. Burgers krijgen inzicht in de werkprocessen achter de façades van gemeentehuizen of stadskantoren. En, misschien nog confronterender, collega-ambtenaren van belendende kantoorkamers waar vroeger virtuele Berlijnse muren tussen zaten, zien tegenwoordig in rapportages op het intranet wat de verwerkingstermijnen, de klachten of de resultaten op andermans afdelingen zijn.

Het midoffice is het antwoord op de verbindingsbehoefte bij gemeenten die enthousiast nieuwe werkdruk omzetten in nieuwe werkmethodes. ICT is wat gemeenten kan verbinden met burgers. Zo’n midoffice is dus een stuk techniek, een schakelkast met verbindingstukken, met koppelvlakken. Of niet? Of is een midoffice een kantoor met mensen en parkeerplaatsen, waar het contact met burgers wordt gerealiseerd, terwijl ondertussen de archiefwet en andere verantwoordingsverplichtingen worden geëerbiedigd?

Eind september 2005 hield Digital display in Amersfoort een seminar over dit onderwerp, onder de kop: ‘Midoffice, hoe maakt ú de verbinding?’ Dit boekje is een vervolg op dat seminar, waar bovenstaande thematiek is geïntroduceerd.