Overheid wil algoritmen inzetten om mensen te helpen

De Toeslagenaffaire heeft laten zien dat gebruik van algoritmen mensen onterecht in de problemen kan brengen. Dat moet anders, zegt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering tegen de Tweede Kamer. De overheid moet het goede voorbeeld geven en algoritmen juist inzetten om mensen te helpen!
Als voorbeeld noemt zij algoritmen om te voorkomen dat burgers in financieel zwaar weer terechtkomen. Die algoritmen kunnen bijvoorbeeld mensen wijzen op regelingen die ze dreigen mis te lopen terwijl ze er wel recht op hebben
Ook wil de staatssecretaris een algoritmetoezichthouder aanstellen die onder meer toeziet op  transparant gebruik van algoritmen en op het voorkomen van algoritmes die de rechten van mensen bedreigen. Verder komt er een algoritmeregister.

De staatssecretaris: “Algoritmen moeten alleen gebruikt worden wanneer het echt nodig is om de overheid goed te laten werken. Algoritmen moeten vooraf worden getoetst en gedurende het gebruik steeds weer worden onderzocht.”
Ook moeten burgers en bedrijven makkelijk bezwaar kunnen maken als ze menen dat een algoritme onrechtmatig wordt ingezet.

Rijksoverheid oktober 2022