Thuiswerken helemaal niet zo veilig

De Algemene Rekenkamer heeft, nu zo’n beetje alle rijksambtenaren thuiswerken, onlangs een rapport geschreven over de risico’s van digitaal thuiswerken door medewerkers van de Rijksoverheid. De ministeries nemen evenwel nauwelijks aanvullende maatregelen.

Een woordvoerder:  “Al ruim voor de start van de COVID-19 crisis werd rijksbreed aandacht besteed aan veilig thuiswerken.” Maar al die aandacht heeft dus – volgens de Rekenkamer – niet geholpen.

De woordvoerder sputtert nog wat tegen: “Voortdurend worden maatregelen genomen om risico’s van digitaal werken op afstand te verkleinen of te beheersen.”

Voorbeeld die worden genoemd: overheidsorganisaties sluiten zich steeds vaker aan op het Nationaal Detectie Netwerk (NDN), ze voeren kwetsbaarhedenscans uit en als klap op de vuurpijl (kers op de taart) heeft de overheid een Chief Information Security Officer voor het hele Koninkrijk benoemd.

AG Connect november 2020