Digital was al druk bezig met zaakgericht werken in het begin van deze eeuw. We publiceerden een aantal veelgelezen boeken over dit onderwerp (De zaak X en De Zaak Y) en we ontwierpen zelfs een zaaksysteem , gebaseerd op Microsoft SharePoint 2007.
Onze boeken zijn nog steeds te lezen, en nog steeds ongelogen, en ons zaaksysteem is, zoals wel meer IT en innovatie, opgelost ‘in de mist van het schimmenrijk’.
Wel zijn we druk bezig gebleven met de mooie producten van Microsoft waarin – zeker de laatste jaren – gebruikersgemak en standaardisatie voorop staan.

Wat kunnen wij voor u doen?

We kunnen met gemak de vertaling maken van eenvoudig en eigentijds digitaal samenwerken in een Microsoft-omgeving naar zaakgericht werken. Bijvoorbeeld door zaakgerichte dossiervorming by design in te richten in de Microsoft omgeving. Bijvoorbeeld door de Microsoft omgeving (met metadata en zaaktypes) zo in te richten dat koppeling aan het zaaksysteem een realistische mogelijkheid wordt. Bijvoorbeeld door de klant te helpen bij het maken van verstandige keuzes – keuzes die erop zijn gericht de eindgebruiker helderheid en eenvoud te brengen in plaats van drempels en veel velden invullen en complexiteit.

Wat hebben wij bereikt?

Digital heeft in de loop van de jaren verschillende organisaties begeleid bij de inrichting en invoering van de Microsoft 365-omgeving op een zaakgerichte manier. Bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, Veiligheidsregio Limburg Noord, Zuyd Hogeschool.

Wat moet ik weten?

Digital heeft ervaring met alle aspecten van zaakgericht werken.